www.epsilontechno.com  

  ศูนย์ซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ทุกปัญหางานอิเล็กทรอนิคส์โรงงาน เราช่วยท่านได้                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
     

                           มืออาชีพตัวจริงด้านงานซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์โรงงานอุตสาหกรรม  

          

                                                                                      

        ควบคุมการซ่อมโดยทีมวิศวกรที่มีประสบการณ์และ ความชำนาญเฉพาะด้าน                                                                                                                                                     ตรวจเช็คด้วยเครื่องมืออัตโนมัติที่ทันสมัย  ใช้อะไหล่แท้ระดับอุตสาหกรรม   
                                                                     

  โทรศัพท์มาปรึกษาเราได้ที่ 02-931-7952 ,02-931-7953 สายด่วน: 084-554-5624 / 081-423-1956 / 090-002-1940 

  space

         รับซ่อม  แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด  ,  Boardเครื่องฉีด เครื่องเป่าพลาสติก , Board เครื่องปั่นด้าย  เครื่องทอ ( air jet / water jet )  ,  Inverter ,    AC/DC Drive , PLC , CNC Control , Servo , Touch Panel , LCD Touch Screen , Power Supply ,   อุปกรณ์  control ทุกชนิดในระบบบรรจุภัณฑ์  (Krones) , Process instrument, อุปกรณ์ทางการแพทย์ และ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ต่างๆทุกชนิด 

      สำหรับโรงงานผลิตกระป๋องเหล็กและบรรจุภัณฑ์ต่างๆ   ฝาEOE    ที่ใช้เครื่อง Microguides  " Alfons Haar " และมีปัญหาเวลาเครื่องเสีย ต้องส่งซ่อมต่างประเทศเสียทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายที่สูง ปัญหานั้นจะหมดไป  เราช่วยท่านได้  คลิ๊ก

       รับซ่อมจอ LCD Touch Screen สำหรับเครื่องจักรอุตสาหกรรมทุกชนิด หน้าจอมีปัญหา ลางเลือน  เป็นเส้นลาย จอมืด  จอเสื่อม กดสั่งงานไม่ได้ Runไม่ติด และอาการอื่นๆทุกอาการ    คลิ๊ก

        และยี่ห้ออื่นๆทุกยี่ห้อ

        จำหน่าย จอ LCD PANEL , TOUCH GLASS , LCD Inverter Screen  สำหรับจออุตสาหกรรมทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ  


   ท่านกำลังประสบปัญหากับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เช่นนี้ในโรงงานของท่านหรือไม่ ???

    @ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เสีย หาที่ซ่อมไม่ได้ หรือต้องใช้ระยะเวลานานในการส่งซ่อม

    @ ขาดบุคคลากรที่มีความชำนาญเฉพาะด้านในการซ่อม

    @ ต้องส่งซ่อมต่างประเทศ เสียเวลาและค่าใช้จ่ายสูง

    @ อะไหล่หายาก ไม่มีอะไหล่เปลี่ยน มีความจำเป็นเร่งด่วนมาก

    อย่าปล่อยให้อุปกรณ์เหล่านั้นกลายเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์ในโรงงานท่านอีกต่อไป

       ปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ของท่านจะหมดไป เพียงโทรมาหาเรา เราช่วยท่านได้

                      รับประกันงานซ่อมทุกชิ้นงาน  ซ่อมไม่ได้  ไม่คิดค่าใช้จ่าย   

                 เหตุผลที่ต้องเลือกเรา

      @  ตรวจเช็คอาการเบื้องต้นฟรี โดยทีมงานมืออาชีพ

      @  ควบคุมการซ่อมโดยวิศวกรเฉพาะทาง ประสบการณ์มากกว่า 15 ปี

      @  ใช้อะไหล่ระดับอุตสาหกรรมทุกชิ้น

      @  บริการรับ - ส่งงานถึงมือลูกค้า

      @  รับประกันงานซ่อมทุกชิ้นงาน  ซ่อมไม่ได้ไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

      @  ราคายุติธรรม สมเหตุสมผล ตามลักษณะงานจริง  

      @  บริการให้คำปรึกษาปัญหางานอิเล็กทรอนิคส์    

      โทร  :  02-931-7952  ,  02-931-7953 

    สายด่วน :  084-554-5624  /// 081-423-1956 /// 090-0021940

      มืออาชีพตัวจริงด้านงานซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์โรงงานอุตสาหกรรม

                       epsilontech


  จัดจำหน่าย

    Cooling Fan
    Power Supply                         "Traco Power "

    Electronic Components 

    LCD Panel / Touch Glass

   

   

   

   

   

    


          Office :  5 ซอยลาดพร้าววังหิน22  ถ.ลาดพร้าววังหิน  แขวงลาดพร้าว  เขตลาดพร้าว  กทมฯ 10230  โทร:   02-931-7952  / 02-931-7953  

           Email  :   epsilontech98@yahoo.com      สายด่วน  084-554-5624  / 081-423-1956  /  091-002-1940    Fax : 02-931-7956  


   
  Powerby Epsilon Technology, All Rights Reserved.
  ( Welcome To Epsilontech.tht.in )
   
  My marquee text